...

Cięcie drzew

Oferujemy wycinkę drzew, przycinanie gałęzi, koronowanie drzew, a także przygotowywanie dokumentacji oraz pozwoleń na wycinkę i przycinkę drzew. Zapewniamy uporządkowanie terenu oraz wywóz ściętych drzew i gałęzi.

Świadczymy usługi wycinki drzew metodami tradycyjnymi – w tym przypadku drzewo ucinane przy gruncie. Stosujemy także inne metody, między innymi z wykorzystaniem podnośników koszowych lub sprzętu alpinistycznego. Technika wycinki dobierana jest zależnie od warunków panujących w miejscu, w którym rośnie dane drzewo.

Tradycyjna wycinka drzew jest prowadzona wtedy, gdy znajduje się ono w oddaleniu od jakichkolwiek budynków. Jeżeli jednak rośnie ono za blisko zabudowań, linii energetycznych, drzew oraz innego rodzaju zagrożeń, wówczas wybieramy wycinkę z użyciem sprzętu alpinistycznego lub wysięgnika. W takiej sytuacji drzewo jest wycinane stopniowo, by nie powodować zagrożenia, dlatego też zachowujemy wyjątkową ostrożność i korzystamy z najlepszego sprzętu i pomocy wykwalifikowanych pracowników.

W naszej firmie pomagamy także przy sporządzaniu niezbędnej dokumentacji dotyczącej wycinki drzew i w zdobywaniu pozwoleń związanych z planowaną wycinką czy przycinką.

Ponadto gwarantujemy naszym Klientom kompleksowe i fachowe wsparcie przy porządkowaniu terenu po wycince i wywozie ściętego materiału. Usługi te włączają między innymi: sprzątanie liści, gałęzi, wywóz odpadów organicznych, koszenie wysokiej trawy, rekultywację terenu. W tym zakresie również przygotowujemy tereny pod inwestycje, wycinając dziko rosnącą roślinność.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.